donderdag 16 februari 2017

Wachtlijst 2017

Op dit moment - 16 februari 2017 - staan er geen personen meer op de wachtlijst. Wel zijn alle percelen nu bezet.

De contributie voor de vereniging bedraagt 8,70 per jaar; de huur voor een perceel van circa 100m2 bedraagt 9,10 per jaar.
Om je aan te melden kan er een mailtje met adres en telefoonnummer naar Gerrit Huisman worden gestuurd. 
Zie verderop voor de emailadressen van de bestuursleden.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter          : Rob Wijnstra       - robwijnstra50@gmail.com
Secretaris          : vacant                 
Penningmeester: Klaas Lettinga     - k.lettinga@gmx.net
Onderhoud tuin : Sonja Vermeulen - s-oussoren@hetnet.nl
Uitgifte percelen: Gerrit Huisman  -  gerritchello@gmail.com