zondag 25 september 2011

Onderhoudsdag 24 september 2011



Zoals al was aangegeven in de oproep was het zaterdag prachtig weer.

Wij begonnen met een gezamenlijk bakkie koffie in het zonnetje.



De koffie was nog niet ingeschonken of daar kwam ons erelid, de heer Brouwer, al op zijn scootmobiel aanracen, om ons te tracteren op het traditionele plakje cake, door zijn vrouw gebakken!


Na afloop van de onderhouds-ochtend, waaraan niet meer dan 9 leden meededen - waarvan 5 bestuursleden - was een schoon en strak toegangspad het resultaat!